"Tuotesuunnittelua asiakkaan lähtökohdista"

Muotoilua asiakkaan lähtökohdista.

Konseptointi

Konseptointi on oleellinen osa hyvää tuotesuunnittelua. Teemme projektin aluksi asiakkaan kanssa lähtötietojen kartoituksen, minkä jälkeen voidaan aloittaa varsinainen suunnittelutyö. Tarvittaessa kartoitamme myös laajemmin yrityksen ja tuotteen design identiteettiä, jotta suunnittelutyö tuottaisi oikeita tuotteita oikeille markkinoille.

 

Konseptoinnin tuotoksena syntyy sovittu määrä luonnoksia esityskuvina. Design identiteettiä koskevat tulokset voidaan koota manuaalin muotoon, mikä toimii jatkossa yrityksen tuotesuunnittelun ohjeistuksena.

Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilu antaa tuotteelle konkreettisen ulkoasun hyödyntäen mahdollisimman hyvin konseptisuunnittelun tuloksia. Onnistunut tuotemuotoilu parantaa omalta osaltaan asiakkaamme kilpailukykyä. Tuotteen koko elinkaari otetaan huomioon suunnittelun edetessä.

 

Suunnittelutyön lopputuotoksena on mahdollisimman toimiva tuote, missä on huomioitu sekä myyvä ulkoasu että hyvän käytettävyyden vaatimukset.

 

Suunnittelemme tarvittaessa myös tuotteeseen tulevan grafiikan. Tuotegrafiikka on oleellinen osa tuotteen visuaalisesta ilmeestä ja sitoo myös usein uuden tai päivitetyn tuotteen yrityksen muihin tuotteisiin. Tehtävänannon mukaisesti projekti voi jatkua 3D-mallin tekemisestä aina valmiiseen pikamalliin saakka.

Muut palvelut

Muotoilupalveluiden lisäksi autamme asiakastamme seuraavilla osa-alueilla:

  • Esityskuvamateriaalin valmistus esitteisiin, kotisivuille ym.
  • Ruiskuvalettavien muoviosien suunnittelu ja muottien hankintakonsultointi
  • Tuotteiden 0-sarja- ja tuotannollistamiskonsultointi
  • 3D tulostus konsultointi
  • 3D suunnittelu ja 3D tulostus koulutus

IdeaPoint

Sarvannontie 8

38700  KANKAANPÄÄ

050-562 2611

© 2019  IdeaPoint